Dit programma is speciaal ontwikkeld voor nog te vormen teams of voor teams die nog verder gevormd/ uitgebouwd moeten worden met aanvullende kennis, ervaring, karaktereigenschappen.

In een eerste intakegesprek met de opdrachtgever wordt vastgesteld hoe het te vormen/ uit te breiden team eruit moet zien om te voldoen aan de, als team, te realiseren doelstellingen. Hierbij maken wij graag gebruik van zaken als het afdelingsplan, mogelijk inzage in (een deel van) het businessplan, functie-/ taakomschrijvingen en andere zaken die kunnen helpen om een duidelijk beeld te scheppen. Het is van belang om te starten met goede basisprofielen van de kwaliteiten, eigenschappen, kennis waaraan de verschillende teamleden moeten voldoen. Indien gewenst helpen wij de opdrachtgever met het opstellen van profielen die de keuze van de juiste teamleden kan ondersteunen.

Bij dit programma is de Birkman® assessmentmethode de basis van onze begeleiding. De profielen die eventueel door ons samen met u zijn opgesteld, hebben als uitgangspunt de criteria waaraan de teamleden getoetst worden volgens de Birkman® assessmentmethode.

Afhankelijk van de taken die dit team opgedragen zal krijgen en de rol en verantwoordelijkheid binnen de organisatie, zullen er teamleden geselecteerd worden. De nadruk ligt op het vinden van voldoende verschillende en aanvullende kwaliteiten, attitudes en communicatiestijlen zodat willen en kunnen vanzelfsprekend zijn.

Ieder (potentieel) teamlid zal een persoonlijk Birkman® profiel ontvangen aan de hand van het assessment. Deze profielen zullen vervolgens samengevoegd worden en uitgedrukt in een teamprofiel. Aan de hand van dit profiel kan het optimale team samengesteld en begeleid worden tot een effectief en natuurlijk samenwerkende groep mensen.

In een door ons ontwikkeld begeleidingsprogramma worden een aantal stappen doorlopen om te leren werken met elkaars kwaliteiten, houding en stijl. Het leren gebruiken en overbruggen van verschillen ofwel het managen van onderscheid.

Meer informatie geven wij u graag. Neem contact met ons op zodat wij u kunnen vertellen hoe deze aanpak in de praktijk werkt.