Een programma met de nadruk op het optimaliseren van de samenwerking tussen medewerkers in een bestaand team of tussen bestaande afdelingen.

De optimale start van dit programma is een teaminventarisatie van kwaliteiten, aandachtspunten en attitudes. Wij adviseren daarom ook te starten met het opstellen van een teamprofiel gebaseerd op de Birkman® methode.

Afhankelijk van de aandachtspunten en de kwaliteiten die uit een inventarisatie naar voren komen kan in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een programma samengesteld worden om de samenwerking binnen het team te optimaliseren. Er kunnen verschillende aandachtspunten naar voren komen. Te denken valt aan zaken als bijvoorbeeld:

  • communicatiestijlen
  • omgaan met tegenslag
  • projectmatig werken in de praktijk (structuur/ afspraak = afspraak)
  • attitude (taak of mensgericht, normen/ waarden, autoriteit, individualiteit, vrijheid/ zelfstandigheid etc.)
  • feedback (geven en ontvangen)
  • (cultuur)verandering (klantgericht werken, service gericht handelen, in- externe adviesvaardigheden)

De aanpak om dit programma succesvol te doorlopen kan daarom verschillen. In ieder geval werken zoveel mogelijk aan de hand van werkelijk bestaande praktijksituaties. Het door ons bijwonen van en/ of deelnemen aan dagelijkse teamactiviteiten kan daarom onderdeel van het programma zijn. Vaak is het zo dat een teamactiviteit integraal onderdeel uitmaakt van een van onze programmaonderdelen. Het “ala minute” in de praktijk brengen van het geleerde en gelijkertijd werken aan individuele en teamleerdoelen is bij ons een succesvolle methode gebleken, zoals uit de feedback van onze klanten is gebleken.

Natuurlijk kunnen ook workshops, intervisie sessies, vaardigheidstraining, 360 graden feedback evaluaties en zelfs simulaties ingebracht worden in het programma.

Wij praten graag met u over de invulling van dit speciale programma en wat het in uw situatie zou kunnen betekenen. Wanneer u contact met ons opneemt, 2bcoaching contact maken wij graag tijd vrij om u aan de hand van voorbeelden uitgebreider te informeren.