Soms gaat het mis tussen mensen of zelfs groepen van mensen. Ook binnen een organisatie kan de samenwerking lijden onder misverstanden, miscommunicatie, verschil in standpunten, verwachtingen en zelfs normen en waarden. De effectiviteit van de inspanningen komt onder druk te staan en vroeg of laat zullen de gevolgen hiervan binnen en buiten het team zichtbaar worden.

Als het proces niet vroegtijdig wordt onderkend en er niet wordt ingegrepen, dan rest er vaak niets anders, dan de samenstelling van het team te veranderen en een nieuwe weg in te slaan. Het geniet natuurlijk de voorkeur om het zover niet te laten komen, want een dergelijk ingreep brengt vaak onrust en onnodige kosten met zich mee.

2bcoaching heeft op basis van haar ervaringen een programma ontwikkeld, dat de nadruk legt op het ‘zelfhelend’ vermogen van het team. In een aantal stappen wordt toegewerkt naar een oplossing die door het team aangedragen en gedragen wordt. Confrontatie, zelfreflectie en het voeren van de open dialoog worden hierbij als belangrijke instrumenten gehanteerd. Respect is het kernwoord.

Ook voor dit programma geldt, dat wij een basis aanleveren waarop in nauw overleg met de opdrachtgever een voor de organisatie en het team passende formule wordt ontwikkeld. Tijdens een persoonlijk gesprek laten wij u graag zien wat ons stappenplan inhoudt.

Wij praten heel graag met u over de mogelijkheden die dit speciale programma biedt. Via bijgaande link kunt u in contact komen met ons.