Coaching
2bcoaching richt zich op het effectief inzetten van de kwaliteiten en drijfveren van uw medewerkers. De kracht van een organisatie is gebaseerd op die inzet. Om in te spelen op verschillende samenwerkingsvormen binnen organisaties, hebben wij een aantal coachingprogramma’s ontwikkeld. Zowel voor individuen, teams en ook de organisaties als geheel. Elk programma houdt rekening met de specifieke factoren die van invloed zijn om een verbetering in effectiviteit te bewerkstelligen.

Wij ondersteunen u om:

  • De kwaliteiten en vaardigheden van medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen.
  • Een team te creëren dat in staat is om effectief samen te werken met respect en waardering voor elkaar’s verschillen.
  • Multiculturele functionele teams effectief met elkaar te laten samenwerken.
  • De medewerkers te coachen die een onvoldoende bijdrage leveren aan uw organisatie.
  • Coach en trainer te zijn van uw coaches/ management om te leren het potentieel van uw organisatie optimaal in te zetten en te begeleiden.

Wij werken graag in persoonlijk contact met een zakelijke aanpak. Dat laatste betekent, dat wij vooraf met u afspraken maken over doel en duur van de coaching en u op de hoogte houden van de voortgang. Hiervoor meten wij gedurende het coachingtraject regelmatig de voortgangsresultaten.

2bcoaching werkt met op maat gesneden coaching programma’s. Deze programma’s hebben bewustwording en zelfinzicht als uitgangspunt.

Onze coaches zijn daarom professionals die al een succesvolle carrière in het  bedrijfsleven hebben opgebouwd. Met behulp van onze methoden en  communicatietechnieken houden wij u een spiegel voor en zijn wij een klankbord voor u. Op die manier helpen wij om te komen tot inzicht in (eigen) gedrag en de gevolgen hiervan. Dit is het uitgangspunt voor het nemen van zelfbewuste beslissingen.

Onderstaand treft u een schematische weergave van een individueel coaching programma.

2beffective ® coachingprogramma

Ons stappenplan is drieledig:

ZIJN

Het vaststellen van het potentieel van de kandidaat.

Op basis hiervan stellen wij met zowel opdrachtgever als kandidaat vast, waarin hij/ zij succesvol (doel van de coaching) wil zijn. Het potentieel stellen wij bij voorkeur vast door middel van een zelf-assessment. Het doel is om de kandidaat zich bewust te laten zijn van de drie factoren waarvan succes in belangrijke mate afhankelijk is. Deze zijn; het IQ (intelligentie in de breedste zin, gebaseerd op kennis en ervaring), het EQ (emotioneel bewustzijn, ofwel de mate waarin iemand met gevoelens van zichzelf en van anderen omgaat) en het AQ (antagonisme resistentie, ofwel hoe gaat iemand om met tegenslag).

DOEN

Door middel van een gezamenlijk op te stellen coaching plan wordt er vervolgens in een af te stemmen aantal sessies gewerkt aan de persoonlijke doelstelling(en) van de kandidaat.

RESULTAAT

Effectieve resultaten halen voor zowel kandidaat als opdrachtgever betekent het meetbaar of zichtbaar maken van de vooruitgang. Door middel van feedback en tussentijdse evaluatie maken wij dit aantoonbaar.

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over onze coaching. U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan info@2bcoaching.com. Wij maken graag tijd vrij om u telefonisch of in een persoonlijk gesprek antwoord te geven op uw vragen.