Conflicten hanteren
Ieder mens heeft zo nu en dan met conflicten te maken. Verschillen in belangen, partijen, communicatiestijlen, attitudes, achtergronden, culturen en karakters. Dit zijn maar een paar aspecten die aan de basis kunnen liggen van een conflict. Over het algemeen houden mensen niet van conflicten. Ze verstoren ons dagelijkse leven en brengen vaak veel gevoelens van onrust en onvrede met zich mee. Het is zaak conflicten te leren beheersen voordat zij in omgekeerde zin de dagelijkse gang van zaken gaan beheersen.

In de loop der tijd merkten wij tijdens trainingen en workshops, maar ook tijdens coachingtrajecten, dat daadwerkelijke vooruitgang van het team of de kandidaat werd belemmerd door een onderliggend conflict of lastig gedrag. Opdrachtgevers hopen soms dat met het inzetten van een training, workshop of coachingtraject, de onrust zal verdwijnen en het probleem zichzelf oplost. Helaas is dat geen oplossing en is men teleurgesteld in het resultaat.

Zeker nu de werkdruk en het tempo waarin veranderingen zich aandienen steeds hoger komt te liggen, komen conflicten op de werkvloer ook steeds vaker voor. Het verlies aan productiviteit en rendement is enorm. Met ons streven naar effectiviteit en onze ervaring in conflictbemiddeling heeft 2bcoaching een programma ontwikkeld met als thema conflicthantering.

Dit programma is modulair opgebouwd en voorziet in de behoefte van opdrachtgevers die willen leren hoe conflicten te voorkomen alsook in de behoefte om een reeds bestaand conflict op te lossen. Wij hebben het programma ontwikkeld vanuit verschillende theorieën op het gebied van: (meta) communicatie (o.a. Schulz von Thun), conflictmanagement (o.a. Crawley), omgaan met tegenslag (Stoltz), onderhandelingstechnieken (Harvard/ Ury), persoonsprofielen/-kwaliteiten (Birkman-Offman-Quin). Het voert te ver op deze site een gedetailleerde toelichting op ons programma te geven. Dat doen wij liever in een persoonlijk gesprek. Indien u serieuze interesse hebt in ons programma, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Misschien wilt u eerst meer inzicht hebben in probleemgedrag en hoe u daarmee omgaat.
Door middel van de volgende link zelftest probleemgedrag kunt u voor uzelf nagaan waar voor u persoonlijk mogelijkheden en knelpunten liggen.