Teambuilding
Er kunnen heel wat redenen zijn om aandacht te besteden aan de samenwerking tussen medewerkers. Tenslotte wilt u dat uw mensen effectief samenwerken, dat dubbel werk doen wordt voorkomen, dat er gebruik gemaakt wordt van elkaar’s expertises zonder dat ieder opnieuw het wiel gaat uitvinden. Werkt uw team goed samen dan maakt u optimaal gebruik van uw resources.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor medewerkers binnen één afdeling of divisie, maar ook tussen medewerkers van verschillende afdelingen, divisies of bedrijfsunits. Ook de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevende(n) is soms aanleiding om te investeren in verbetering of verandering. Soms komt het team zelf tot heel goede
verbeteringen en/of oplossingen en in andere gevallen is daar ondersteuning bij nodig.

Door op de volgende link te klikken 2bcoaching zelfassessment teamwork kunt u zich alvast een beeld vormen van de fase waarin uw team zich momenteel mogelijk bevindt.

2bcoaching heeft een drietal programma’s ontwikkeld met als doel het optimaliseren van de resultaten van samenwerking tussen mensen. Afhankelijk van de doelstelling ligt de nadruk op:

  1. Het vormen van het optimale team; teambuilding.
  2. Het verbeteren van de effectiviteit van de samenwerking van (een) team(s); teameffectiviteit.
  3. Het herstellen van de samenwerking binnen het team of tussen teams wanneer deze spaak gelopen is; teamherstel.

In samenspraak met de opdrachtgever wordt een team specifiek programma opgebouwd met als basis het passende 2beffective® team coachingprogramma. Wij vinden het heel belangrijk dat de opdrachtgever zijn of haar wensen vertaald ziet in de programma’s die wij hebben ontwikkeld. Wilt u meer weten over onze teamprogramma’s? Klik dan op het voor u relevante onderwerp hieronder of neem contact met ons op

  1. Teambuilding
  2. Teameffectiviteit
  3. Teamherstel