Na ruim 20 jaar ervaring in verschillende “verander” rollen vanuit werving & selectie, operationeel en strategisch HR werk, manager opleidingen, interne communicatie en internationaal transformatie manager, HR business partner en directeur HR richtte Trudy van den Berg in maart 2001 The Star Company BV op, gericht op het ondersteunen van HR professionals. 

Trudy 2012-small

Haar uitgangspunt “Differences to your benefit” zorgde voor een cum laude vermelding bij haar MLD afstuderen en kreeg internationale Euresform erkenning.  Dit zelfde uitgangspunt leidde ertoe dat ze droomde van een netwerkorganisatie met consultants die samen vanuit een gemeenschappelijk uitgangspunt en een verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven in vrije wil zouden samenwerken, immers “samen weet je meer”.

Trudy richtte daarvoor in 2002 2bcoaching als vof op. Jaar na jaar bleek dat verschillende consultants vanuit een los verband graag wilden samenwerken en gestaag groeide die samenwerking van 2 personen naar 4 naar 7, 11 en verder. Natuurlijk ging dat niet altijd even makkelijk en hebben we in de tussentijd ook afscheid van verschillende consultants genomen. Samenwerken kost energie en aandacht. Het managen van de operatie vroeg door de groei meer aandacht en had een solide lange termijn strategie nodig.

Omdat klanten regelmatig de vraag stelden : “wat doe je nu eigenlijk waardoor je gelijk effect sorteert?” is Trudy in 2007 een PhD studie in de US gestart om het leiding geven aan veranderprocessen als vaardigheid ook middels professioneel onderzoek verder te helpen professionaliseren.

De methode van coachen zoals die wordt toegepast is onderdeel van de 2beffective® methode.  Deze methode is inmiddels gepubliceerd in het coachingmethoden boek en de coaching leergang: “Ik ben … uw coach” leert managers en professionals een aantal van de essentiële aspecten van deze methode van werken.

2bcoaching werkt samen met diverse consultants en een aantal (netwerk) organisaties. Allen professionals met verschillende achtergronden en certificeringen op het gebied van waarden en normen (Spiral Dynamics), kernkwadranten, Birkman methode®, Big5, RET, NLP, organisatie levenscyclus (Adizes), terwijl een aantal consultants CMI (B en C level) geregistreerde loopbaanconsultants zijn. Continue professionaliseren vanuit respect voor diversiteit is ons devies.